28.9. o 19.00 v Dome kultúry Vajnory sa bude konať predvolebné stretnutie v rámci kandidatúry v voľbách 10. novembra.  Srdečne Vás pozývame

27.9. 17 00 - Spoločný PROTEST proti zmenám ÚP na objednávku DEVELOPEROV. Pred budovou primaciálneho paláca.Primaciálne námestie BA.

Zajtra 20.9. po 17 00 by sme potrebovali vašu podporu na MÚ - Vajnory. Zastupiteľstvo bude prerokovávať referendum

27.9. Treba prísť na magistrát k primaciálnemu palácu. Príďte podporiť zhromaždenie za zachovanie ÚP na letisku v čase konania mestského zastupiteľstva. Čas bude upresnený po zverejnení bodov rokovania.

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/zasadnutia/

28.9. o 19 00 sa stretneme v dome kultúry Vajnory, program a stupeň oslavnej atmosféry upravíme podľa výsledkov udalostí v predchádzajúcich dňoch :)

Najnovšie informácie a diskusie k zásadným témam nájdeta na mojej FCB stránke

https://www.facebook.com/vajnorak/

"VAJNORÁCI O BUDÚCNOSTI VAJNOR" vidíme sa 28.9.2018 


29.6.2018 v dome kultúry Vajnory bola oznámená moja kandidatúra na starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory

17.5.2018 bola zahájená petícia za obecné referendum v dvoch otázkach.

www.vajnorskereferendum.sk

Mapa platného územného plánu Bratislavy. Všimnite si, že ide o jedinečnú plochu pre celú BA.

Záchytné parkoviská pri Vajnorských jazerách. Toto je náčrt ktorý zodpovedá dokumentácii vo vlastníctve GIBu.

Pod textom je MAPA rozvojových lokalít Vajnor. Je nutné povedať, že vzhľadom na "usilovnú prácu :/ " 12 rokov vedenia obce pod taktovkou J. M. a kol. niektoré projekty nie je možné jednoducho ovplyvniť, pokiaľ nechceme mať na krku súdy. My ale poznáme záujmy Vajnorákov a urobíme všetko pre to, aby sme zachránili čo sa dá. Letisko a kruháč sú naozaj témy kde vidíme potenciál zachrániť veľa z toho čo si na Vajnoroch vážime.

Mapa s reálnymi urbanistickými štúdiami v jednotlivých rozvojových lokalitách

Stretnutie o novej ŠORTOVEJ HALE bude na MU vo veľkej

zasadačke 30.11. o 18 00. Kapacity miestnosti sú obmedzené, preto sa predpokladá účasť hlavne členov spoločenstiev a záujmových skupín, ktorý by potenciálne halu využívali. Ak je niekto, kto by chcel vzniesť pripomienky osobne, alebo na mieste môžete sa obrátiť aj na mňa.

https://www.vajnory.sk/novinky/pozvanka-na-vystavu-prihlasenych-navrhov-na-sportovu-halu

Víťazný návrh:

https://drive.google.com/drive/folders/0B-_njrS_JjQuNzZ4b1RkblQyclE?usp=sharing

Pripomienky "CEPIT":

Ing. Jurak Ondruška Phd. - pripomienky
Ing. Fekete Václav - pripomienky
Zatiaľ nezverejnený článo :) vo VN -Fekete špecialista VUVH
Príspevok A. Zemanovej

Aj toto sú Vajnory :)

Ponuka protikorupčnej stratégie TIS pre mestá

Návod ako si skontrolovať, či je Vaša nehnuteľnosť správne zakreslená.


Sloboda slova vo Vajnoroch - Spamätajme sa!!!


Tematické pesničky:

Osprostená mládež

Chcem Zmenu

Propaganda

Pravda a Lež

Do batôžka si lalož pretvárku lož a faloš....


Populárna skupina Vajnorákov na FCB

Problém s Juravou na Čiernom chodniku, Uhliskách a Zbrodoch

Neznámy autor, list otvorený NKU

Neznámy autor, Vajnorský ľudový dom

Súhrnná správa NKU - vyhladajte si Vajnory

Protokok NKU o výsledku kontroly

Okrem iných pochybení ma vážne znepokojilo, že poslanci dali starostovi plnú moc v presunoch finančných prostriedkov v rámci rozpočtu. Táto anomália je našťastie v súčasnosti na základe môjho tlaku minulosťou

Článok SME o našich dlhoch

Niečo tu smrdí - Vajnorská podporná? Čo to je? Aj NKU si to myslí