Presadzujem ciele a základnú filozofiu zdravého sedliackeho rozumu ,ktorej výsledkom musia byť rozhodnutia výhradne v záujme Vanorákov. 

Som skalný Vajnorák, vedec, vývojár,  pedagóg v oblasti techniky na STU v Bratislave. Mám široké podnikateľské skúsenosti. Ako jeden z mála strojárov som aj autorizovaný stavebný inžinier a členom Slovenskej komory stavebných inžinierov. Som členom výboru HK-Vajnory a komisie pre riadenie správy 60-tich bytov. Vždy som mal schopnosť vnímať veci v širokom kontexte, no zároveň myslieť aj na podstatné detaily, odhaľovať príčiny a dôsledky a usilovnou systematickou prácou dosiahnuť cieľ. Vajnorákom ponúkam svoje skúsenosti v oblasti EU fondov. Očami aktívneho športovca viem a chcem zlepšiť podmienky pre všetkých, ktorí majú vzťah k pohybu. Chcem byť pre ľudí garanciou presadzovania a obhajovania dobrých myšlienok a tvrdej pragmatickej diskusie v sporných prípadoch. Trend urbanizmu vo Vajnoroch nemôže určovať objednávka developera, ale musí byť zrkadlom potrieb súčasných obyvateľov ako aj princípov trvalej udržateľnosti. 

Ďakujem všetkým za vytrvalosť, podporu a prejavenú dôveru ako poslancovi MČ. Napriek mojej intenzívnej práci ako poslanca, s tejto pozície nemôžem zvrátiť negatívny trend urbanistického rozvoja na objednávku developerov. Dokázal som, že mám vôľu bojovať za naše Vajnory, ale zachrániť ich charakter viem len z pozície starostu. Spolu s mojím tímom a Vašou podporou sa nám to podarí. Aj Váš hlas, môže rozhodnúť v novembrových voľbách.

Naďalej chcem byť Vašou predĺženou rukou, preto neváhajte a informujte ma o Vašich problémoch a starostiach, aby som v boji za naše lepšie Vajnory mal určitú spätnú väzbu aj motiváciu k ďalšej činnosti.

Voľby 2014 budúcnosť po 2019

Aj s odstupom času ma motivuje ako dopadli voľby do miestneho zastupiteľstva 15.11.2014. Ľudia ukázali, že majú silu, vôľu a vážny záujem formovať trendy v našej obci. Podarilo sa po dlhom čase vajnorskému zastupiteľstvu vstreknúť do žíl novú krv. Dnes už sa dá konštatovať, že to malo priaznivý vplyv na rozvoj Vajnor. Napriek tomu moja súčasná pozícia je limitovaný postojom ostatných poslancov v MZ a ich evidentnému sklonu rešpektovať súčasný negatívny trend v niektorých oblastiach vývoja obce pod taktovkou starostu J.M.. Od roku 2014 som sa nepresvedčil, že sa v našej obci rozhoduje vždy čestne a v striktnom záujme všeobecného blaha obyvateľov Vajnor.  Dôkazom je aj zmarené referendum, ktoré občania požadovali na termín Volieb. Nie je sa ani čomu diviť, keďže všetci moji poslaneckí kolegovia kandidovali do volieb pod fotkou J. M.. Zvrátiť tento trend môže len výraznejšia zmena vo vedení obce prostredníctvom Vášho hlasovania v najbližších voľbách 10. novembra 2018

Prečo politika za Vajnory?

Lebo mi záleží na charaktere Vajnor, kde som žil a naďalej chcem spokojne žiť so svojimi blízkymi. S podporou mojej, rodiny priateľov a občanov som našiel v sebe odvahu hájiť vajnorské záujmy v tomto kritickom období. Aj preto kandidujem na skutočne nezávislého starostu bez väzieb na developerov a záujmové skupiny. S Vašou podporou a novou energiou budem pozitívne ovplyvňovať súčasný trend vo verejnom dianí. Nechcem, aby sme ako "ovce" museli kráčať dobou, kde klamstvá, polopravdy a zahmlievanie sú normálne akceptovateľným trendom, kde morálka a slušnosť nemá miesto. Nechcem sa prizerať tomu, že sa hovorí "A", ale zatají "B". Chcem, aby ľudia mali vo veciach jasno a dostali možnosť vidieť veci v reálnom svetle so všetkými kladmi aj zápormi. Nech sú pravdivo pomenované príčiny a dôsledky s cieľom hľadať vyvážený kompromis. Aby názor občanov nebol neustále manipulovaný a živený propagandou, hlavne v záujme jednotlivcov a vybraných skupín, alebo uspokojenia osobného ega spoliehajúc sa na to, že väčšina nemá čas a potrebu pozrieť sa pod povrch. Záleží mi na tom, aby sme budovali Vajnory, na ktoré budeme právom hrdí, kde budú mať miesto aj podstatné detaily tvoriace jedinečnosť vytvorených hodnôt. Prajem si aby, investície na ktoré sme si všetci požičali a ktoré musíme splácať, neboli prostriedkom manipulovania verejnej mienky, ale aby prispeli k úžitku a radosti všetkých obyvateľov našej mestskej časti. Chcem občanom dať možnosť podieľať sa na zásadných rozhodnutiach MČ! Presadzujem otvorenú komunikáciu s občanmi, aj preto znovuzavedieme verejné stretnutia organizované MČ. 

S Vašou podporou je pozitívna zmena zaručená.


Vyhlásenie:

Nie som inak ako spoločným programom viazaný na akúkoľvek skupinu ľudí!

Prakticky ako poslanec sa snažím spolupracovať so starostom a poslancami v zastupiteľstve s cieľom naplnenia mojich programových priorít!

Na prvom mieste vždy budú záujmy občanov.