www.ondruska.sk

Spájame sa do koalície za za NÁŠE Vajnory

Jozef Šimonovič


Kultúra, umenie, tradície a morálka. Vaša vôľa je moja povinnosť.

Motiváciou je pre mňa úsilie zabrániť tomu, aby peniaze boli povýšené nad záujmy nás, obyvateľov Vajnor. Chcem a urobím všetko pre to, aby sa zachoval dedinský charakter Vajnor a Vajnoráci aj naďalej žili spokojný a kľudný život - bez megalomanských plánov developerov a prejazdov cez pokojné vajnorské ulice. Narodil som sa v Bratislave, v Starom meste. Pred rokmi som sa oženil s vnučkou rodenej Vajnoráčky, pani Terézie Lantajovej, rod. Krištofičovej. Na zdedenom pozemku sme si postavili dom a stali sme sa "dondzítymi" Vajnorákmi. Mnohí z Vás ma poznajú z médií a televízie, Slovenského rozhlasu, rádia Lumen, ale aj dabingu. Alebo ma môžete poznať zo spoluúčinkovania s naším speváckym zborom Jána Pavla II. a z čítaní v kostole. 

Matej Zeman, Mag.iur.

Medzinárodné právne skúsenosti v službách Vajnorákov.

Medzinárodné právne skúsenosti v službách Vajnorákov. Som rodený Vajnorák, moji predkovia sa po generácie úspešne angažovali za lepšie Vajnory, rovanko ako ja. Ako zakladajúci člen združenia Priatelia Vajnor, VSV - Vinohradnícky spolok Vajnory a právnik dlhodobo pomáham Vajnorom zachovať si svoj charakter. Záleží mi na ochrane drevín a rozvoji zelených plôch. Prostredníctvom občianskeho aktivizmu a ako súčasný poslanec sa už roky zaoberám činnosťou vajnorského úradu, rozhodnutiami starostu aj kolegov poslancov. Viem, že pod povrchom úspešného vedenia Vajnor sa niekedy prijímajú rozhodnutia, ktoré sú pre Vajnory katastrofálne. Tento stav, keď vo vedení Vajnor sedia ľudia, ktorí v kritických rozhodnutiach nemajú odvahu hájiť naše záujmy, už nemôžme ďalej akceptovať.


Ing. Fekete Václav

Vajnory a spodná voda problém číslo 1. Viem čo s ňou.

Spodná voda vo Vajnoroch je problém číslo jeden. Viem čo s ňou.

Celý život som pracoval vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva. Tematikou vôd som sa ako vodohospodár zaoberal desaťročia a som spoluautorom vysokoškolských učebníc. Odborné skúsenosti vodohospodára ponúkam Vajnorom. Tu som sa narodil v roku 1952 v roľníckej rodine a odvtedy tu žijem. Vyštudoval som Stavebnú fakultu, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo. Činnosť úradu, poslancov a komisie výstavby v oblasti prípravy výstavby sa musí zásadne zmeniť! Chcem obnoviť pravidelné verejné stretnutia s obyvateľmi a prehodnotiť všetky doteraz spracované štúdie, ktorých odbornosť často bola až sekundárna pred záujmom developera, respektíve neboli komplexne spracované. Vo svojej činnosti viem využiť aj dlhoročné skúsenosti z funkcie predsedu telovýchovnej jednoty Vajnory a poslanca aj predsedu komisie výstavby.

Ing. Peter Jaslovský


Chcem zosúladiť vajnorské záujmy s urbárskymi. Územný rozvoj vždy v prospech Vajnorákov.

Ako predseda pozemkového spoločenstva Vajnor a vajnorský rodák chcem, aby si zachovali ich jedinečný charakter. Vajnorský urbár predstavuje veľkú časť pôdneho fondu Vajnor a urobím všetko pre to, aby sa s ním nakladalo v zmysle našich kultúrno-historických hodnôt. Garantujem, že moje rozhodnutia budú v prospech nás Vajnorákov. Mám 60 rokov, vyštudoval som Strojársku fakultu SVŠT v Bratislave.

Čoskoro sa dozviete

Ekológia a životné prostredie, je pre mňa viac ako slovné spojenie....

Čoskoro sa dozviete

Do Vajnor som sa pristahoval, ale už som tu 10 rokov doma, snažím sa ovplyvňovať veci k lepšiemu. Ako podnikatel viem presne čo treba spraviť pre kvalitný výsledok

Čoskoro sa dozviete


Vo verejnej správe sa pohybujem už dlho a viem čo treba zlepšiť

Čoskoro sa dozviete


Som pôvodom Vajnorák. Žijem na najfrekventovanejšej ulici vo Vajnoroch a trápi ma veľa vecí... 

Čoskoro sa dozviete

 Jazerá a rybníky vo Vajnoroch sú úzko spojené s mojim životom, rozumiem im a viem čo je treba pre zlepšenie kvality života vo Vajnorch

Spoločne presadzujeme


Deti sú naša budúcnosť. Zázemie pre rodiny a voľný čas.

Otázka školstva, kultúry a športu je pre nás prioritou. Mali by sme si vážiť minulosť, žiť v súčasnosti, ale myslieť aj na budúcnosť.

Garantujeme solidaritu a pomoc sociálne slabším.

Presadzujeme Rybničnú ako dôstojná súčasť Vajnor, aby sídlisko bolo dôstojnou, aktívnou a bezpečnou súčasťou mestskej časti. 

ČAKÁME LEN NA TEBA!


Je ti sympatická perspektíva a priority koalície za naše Vajnory? Vajnory potrebujú novú krv ako soľ, prosím neváhaj a pridaj sa ku koalícii nezávislých osobností, ktorí sa stretli v spoločných prioritách. Máš svoje priority pre Vajnory? My sme pripravení pomôcť ti ich presadiť. 

Vytvorte si webové stránky zdarma!
www.ondruska.sk