Poďakovanie a analýza komunálnych volieb vo Vajnoroch 2018

13.11.2018

­­Vážení Vajnoráci,

Povolebná únava je za nami. Referendum 8.12.2018 pred nami. Kto by bol ochotný byť v referendovej komisii, prosím kontaktujte ma.


Ešte raz mi dovoľte osobne vám poďakovať. Ja aj môj tím vašu voľbu vnímame ako obrovský záväzok. Podarilo sa nám jedno veľké víťazstvo, aj keď absolútny triumf sme mali iba na dosah. Bolo to jednoznačne v "našej moci" urobiť "viac". Máme 4 roky na to, aby sme konštruktívne presvedčili občanov a získali ďalších aktívnych členov a podporovateľov iniciatívy "S Ondruškom za NAŠE Vajnory". Tu chcem osobitne poďakovať aj našej aktivistke Ing. Eve Vlašičovej, ktorá vyzbierala podpisy na kandidátku, ale nakoniec z osobných dôvodov nekandidovala. Napriek tomu nás výrazne celý čas podporovala a odviedla kopec dobrej práce. Nebudem menovať všetkých, ale obrovská vďaka patrí aj členom volebného tímu, či už za odvedenú prácu v teréne, na predvolebných akciách, finančné príspevky, či za osvetovú prácu na sociálnych sieťach.

Ak vezmeme do úvahy, že proti nám bola vedená silná diskreditačná kampaň, kde bolo jedným z nosných pilierov vyvolávanie strachu, že budeme "vyhadzovať" zamestnancov úradu, že by sme nevedeli zabezpečiť financovanie vajnorského futbalu, že naša kampaň bola drahá, ako aj ďalšie nepodložené fámy a ohováračské praktiky, je možné konštatovať, že morálne víťazstvo je na našej strane. Po analýze čísiel je zrejmé, že "vodu zamútili" aj umelo vytvorení kandidáti, ktorí mali jedinú úlohu a to odobrať hlasy. Aj preto sme my ponúkli užší káder a snažili sme sa občanov nasmerovať. Pre nás bol hlavným parametrom kvalita, nie kvantita. Toto naše rozhodnutie malo aj negatívny efekt, pretože siete "podporovateľov" a širšie rodinné väzby ako aj iné vzťahy sa samozrejme premietajú do výsledku. V neposlednom rade buďme sebakritickí. Keď berieme do úvahy výsledky našich poslancov, ktorí skončili s výborným počtov hlasov, ale tesne pod čiarou a prirátame si ich potenciál v prípade zvolenia k súčasnému výsledku, dostávame sa k prognózam, ktoré by nám absolútny triumf s vysokou pravdepodobnosťou zabezpečili.

Preto opäť vyzývam všetkých Vajnorákov, aby sa pridali k iniciatíve "S Ondruškom za NAŠE Vajnory". Je nutné rozšíriť bázu šikovných a aktívnych ľudí, ktorí budú ochotní prevziať časť zodpovednosti za veci verejné.

Výsledok volieb vnímame pozitívne. Počas predvolebného boja sa nám podarilo budúceho starostu zaviazať k rozhodnutiam, ktoré by inak ostali otázne. Uvidíme, ako sa vysporiada s požiadavkami občanov o záchranu letiska pre šport telovýchovu a voľný čas, dopravou na Roľníckej, s kruhovým objazdom ako aj sľúbenými zmenami v personálnej matici úradu na niektorých pozíciách ako napr. pozícii poradcu starostu. Uvidíme, akí ľudia budú dosadení na MiÚ a do Vajnorskej podpornej spoločnosti.

Mandát, ktorý sme získali, nás oprávňuje uchádzať sa o členstvá vo všetkých aj nosných komisiách. Dopredu upozorňujem, že budem trvať na tom, aby poslanci o členoch komisií hlasovali verejne a nie tajne ako tomu bolo doteraz za vedenia Jána Mrvu.

Zásadnú zmenu potrebujú Vajnorské novinky. Som zvedavý, či v ďalšom čísle vysvetlia fabulácie a chybne uvedené informácie a či sa vytratí propaganda vládnucej garnitúry, ktorá bola zjavná. Obrovským úspechom je, že do MZ sa dostali naši kandidáti Ing. Fekete Václav a Mag.iur. Matej Zeman. Chcem sa osobitne poďakovať za úspešný výsledok odzrkadľujúci ich dlhodobú prácu pre Vajnory.Napriek vyššie uvedeným faktom k zvoleniu mojej osoby do pozície starostu chýbalo len 7% (182 hlasov). Na to, aby sme mali aj ďalších poslancov v MZ ako Ing. Petra Jaslovského, chýbalo 22 hlasov, Janu Besedovú 50 hlasov, Jozefa Šimonoviča 165 hlasov a pani Knausovej z Rybničnej chýbalo 262 hlasov. Okrem toho sa podarilo Monike Debnárovej dostať do MZ ako aj do dôležitej pozície mestského poslanca. Ďakujeme jej za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu. Zastupiteľstvo celkovo prekonalo zásadnú rekonštrukciu a považujem sa obrovský prínos, že sa z tímu protikandidáta dostal Ing. Stanislav Uhlár, ktorého postoje by mohli zásadným spôsobom pomôcť v pragmatických diskusiách a rozhodnutiach vedenia MZ (som plný očakávania).Nie je tajomstvom, že existuje určitý programový prienik medzi tímom budúceho starostu p. Vlčeka a tímom "S Ondruškom za NAŠE Vajnory". Kandidátske programy sú obrovskou výzvou pre budúceho starostu a ich plnenie podmienkou pre jeho úspešnosť v ďalších voľbách. Vajnoráci jasne ukázali, že chcú napĺňať spoločné vízie. Je evidentné, že približne polovica Vajnor vníma veci z našej perspektívy. Preto verím, že sa podarí v priebehu 4 rokov nájsť synergiu a efektívne spolupracovať na napĺňaní spoločenského dopytu zhmotneného v programoch kandidátov na starostov a ich tímov.
Verím, že úrad opäť zavedie a bude organizovať verejné stretnutia s občanmi v priestoroch DK - Vajnory aspoň raz za štvrť roka.
Prajem novému vedeniu veľa síl a pevné nervy. Dialóg a otvorená samospráva sú základným predpokladom úspechu.
Držím nám všetkým palce a sľubujem, že vám budem najbližšie 4 roky pomáhať, čo bude v mojich silách 😊.

https://www.vajnory.sk/sites/default/files/files/vysledky_komunalnych_volieb_10.11.2018_0.pdf