Bude ZMARENÉ REFERENDUM v termíne komunálnych volieb?

16.10.2018

POZOR! 17. 10. streda 17:30 tj. ZAJTRA, je MIMORIADNE ZASTUPITEĽSTVO kvôli miestnemu REFERENDU vo Vajnoroch vo veci starého Letiska a Supermarketu. Občania, je POTREBNÁ AJ VAŠA ÚČASŤ na MZ. Z programu a rozsiahlej internej komunikácie medzi úradom, petičným výborom a ďalšími zainteresovanými stranami je zrejmé že MRVA a kol. majú s vysokou pravdepodobnosťou jasný cieľ. ZMARIŤ referendum v deň volieb. Za každú cenu sa snažia vytvoriť dojem, že to nie je možné z dôvodu technického zabezpečenia a akéhosi "STRACHU", že sa bude miešať referendová kampaň s predvolebnou. Pritom nijaký ZÁKON nepotvrdzuje ich "konšpirácie". MÚ vedel, že sa zbierajú podpisy od 17.5.2018. Poslanci a MÚ boli v tejto veci vyzvaní na SÚČINNOSŤ. Napriek tomu nekonali. Podpisy pre vyvolanie obecného referenda boli odovzdané 10.9.2018. Zákonná hranica pre vyhlásenie referenda je DO 90 DNÍ. Zákon dokonca predpokladá spojenie REFERENDA s voľbami aj z dôvodu hospodárnosti, ale hlavne z hľadiska účasti voličov. Od zahájenia zberu podpisov do volieb je 178dní. Od odovzdania petície do volieb je 62 dní. Starosta a poslanci, ako aj právne oddelenie úradu boli informovaní o priebehu zberu podpisov. Na mieste je otázka prečo sa VZN - o miestnom referende nepripravilo skôr? Bol to úmysel zatajiť, že Vajnory toto VZN nemajú tak ako iné mestské časti? Samotný proces prípravy VZN a navrhované lehoty sú jedným z argumentov vedenia MÚ a to má byť dôvodom ZMARENIA referenda na deň volieb! Otázka REFERENDA nie je novinkou. Už v roku 2016 som osobne vyzýval poslancov aby vyvolali REFERENDUM priamym hlasovaním bez petície! Odvtedy sme opäť v "pohotovosti". Zahájenie petície bolo dôsledkom snahy, urobiť nezvratné kroky pred voľbami. Nebolo možné predvídať tento stav, ktorý vyvolalo vedenie MČ na čele s MRVOM, predsedom stavebnej komisie Vlčekom a magistrátom! Občania! Je nutné CHRÁNIŤ svoje ÚSTAVNÉ práva! Nesmieme pripustiť, aby sa takto hazardovalo s demokraciu na Slovensku a s Vajnormi!

Naše obavy násobí aj prejav Michala Vlčeka na akcii Moniky Debnárovej kandidátky na mestskú a miestnu poslankyňu v dome kultúry 12.10., kde som bol svedkom HRUBÉHO ZAVÁDZANIA a klamlivých vyjadrení p. VLČEKA s cieľom obhajovať vopred proces ZMARENIA REFERENDA. Jeho reakcia bola vyvolaná v rámci diskusie o vajnorských témach. Monika Debnárová sa ho spýtala na stav referenda "Či sa stihne referendum uskutočniť v deň konania volieb?" Keď toto vyššie uvedený pán robí ako kandidát na starostu, čo bude robiť v prípade zvolenia? Koho záujmy vlastne háji? DEVELOPERA ALEBO VAJNORÁKOV. Máme obavy keď tento pán s veľmi sofistikovaným a vľúdnym a kultivovaným prejavom chodí od domu k domu a takto KLAME A ZAVÁDZA, že by sa bezbranní občania bez prístupu k objektívnym informáciám mohli nechať naozaj OKLAMAŤ. Bol už aj u Vás?
Preto prosím POZOR. Ak nebudete ako občania komunikovať a šíriť túto informáciu, pre Vajnory to bude mať FATÁLNE následky! Využite akékoľvek prostriedky aby sa to dozvedeli všetci.
Dokážme aj my, že sa vieme zmobilizovať pre zmysluplnú vec, ktorá sa dotýka nie len nás všetkých, ale je aj v záujme budúcich generácií, ktorým raz krajinu odovzdáme a ktoré sa budú pýtať, kde sme boli vtedy, keď sme ešte veci mohli a mali zmeniť.

Ďakujem za Váš čas a účasť na zastupiteľstve 17.10. 17:30 v priestoroch MU Vajnory.

https://www.vajnory.sk/.../miestne-zastupitelstvo-17-oktobra-2...