www.ondruska.sk

Presadzujem ciele a základnú filozofiu zdravého sedliackeho rozumu ,ktorej výsledkom musia byť rozhodnutia výhradne v záujme Vanorákov. 

Som Vajnorák vedec, vývojár, pedagóg na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity, autorizovaný stavebný inžinier a členom Slovenskej komory stavebných inžinierov. Som členom výboru HK-Vajnory a aj predseda Vinohradníckeho spolku Vajnory.

Celé roky sa zaujímam o dianie v našej mestskej časti a mnohí domáci ale aj prisťahovaní obyvatelia ma poznajú ako aktivistu. Vo verejnom dianí vo Vajnoroch sa angažujem od roku 2010, bol som aktívnym poslancom mestskej časti v rokoch 2014 - 2018. V komunálnych voľbách v roku 2018 som kandidoval na starostu. Od úspechu ma delilo len 182 hlasov. Pozrite sa tu.

Aktívne stále hájim vajnorské záujmy. V otázkach strategického rozvoja mestskej časti vstupujem do verejných diskusii, podávam podnety, aktívne sa zúčastňujem zastupiteľstiev, spolu s ďalšími som rozbehol záchranu vinohradov. Založil som na facebooku skupinu Svet Vajnorákov. Aktívny som aj na mojej facebookovej stránke, ktorá vznikla na základe iniciatívy "Za naše Vajnory". Píšem články na blog, ktoré sa týkajú života vo Vajnoroch a venujem sa aj témam, ktoré súvisia so životom v našom hlavnom meste, prinášam aj môj pohľad na témy, ktorým sa venujem ako vedec a pedagóg vo svojom zamestnaní či zaujímavosti o mojich koníčkoch.


  • Myslím, že mám schopnosť vnímať veci v širokom kontexte, no zároveň nezabudnúť aj na podstatné detaily, odhaľovať príčiny i dôsledky a usilovnou systematickou prácou dosiahnuť cieľ.
  • Považujem za dôležité, aby všetci čo vo Vajnoroch žijú či už starousadlíci alebo tí, ktorí sa prisťahovali, chránili a spoločne dotvárali charakter mestskej časti.
  • Záleží mi na charaktere Vajnor a naďalej tu chcem spokojne žiť so svojimi blízkymi. S podporou mojej, rodiny priateľov a občanov mám ešte stále odvahu hájiť vajnorské záujmy.
  • Som za prirodzený rozvoj našej mestskej časti, Trend urbanizmu vo Vajnoroch nemôže určovať objednávka developera, musí byť zrkadlom potrieb súčasných obyvateľov a aj princípov trvalej udržateľnosti.
  • Ponúkam svoje skúsenosti v oblasti fondov z Európskej únie.
  • Ako aktívny športovec viem a chcem zlepšiť podmienky pre všetkých, ktorí majú vzťah k pohybu.

Prosím, neváhajte a informujte ma o Vašich problémoch a starostiach, aby som pri mojom úsilí v práci za naše lepšie Vajnory mal spätnú väzbu aj motiváciu k ďalšej aktivite.

Ďakujem všetkým za vytrvalosť, podporu a prejavenú dôveru. Napriek intenzívnej snahe a práci poslanca, aktivistu a funkcionára vajnorských spolkov vidím, že so súčasnej pozície nemôžem potrebnej miere ovplyvniť veci k lepšiemu. Dokázal som, že mám vôľu bojovať za naše Vajnory, ale zachrániť ich charakter viem len z pozície starostu. Spolu s Vami sa nám to podarí.

Naďalej chcem byť Vašou predĺženou rukou, preto neváhajte a informujte ma o Vašich problémoch a starostiach, aby som v práci za naše lepšie Vajnory mal určitú spätnú väzbu aj motiváciu k ďalšej činnosti.

Voľby 2022

Ľudia ukázali, že majú silu, vôľu a vážny záujem formovať trendy v našej obci. Napriek tomu pozície Vajnorákov k presadzovaniu verejného záujmu sú limitované postojom niektorých poslancov v miestnom zastupiteľstve. pod velením súčasného starostu. Od roku 2010 som sa nepresvedčil, že sa v našej obci rozhoduje vždy čestne a v striktnom záujme všeobecného blaha obyvateľov Vajnor.  Dôkazom je aj zmarené referendum, ktoré občania požadovali na termín Volieb. Zvrátiť negatívny trend môže len výraznejšia zmena vo vedení Vajnor  prostredníctvom Vášho hlasovania v najbližších októbrových voľbách 2022

Prečo politika za Vajnory?

Lebo mi záleží na charaktere Vajnor, kde som žil a naďalej chcem spokojne žiť so svojimi blízkymi. S podporou mojej, rodiny priateľov a občanov mám ešte stále odvahu hájiť vajnorské záujmy.Nechcem, aby sme ako "ovce" museli kráčať s dobou, v ktorej klamstvá, polopravdy a zahmlievanie sú normálne akceptovateľným trendom a morálka a slušnosť nemajú miesto.

Nechcem sa prizerať tomu, že sa hovorí "A", ale zatají "B". Chcem, aby ľudia mali vo veciach jasno a dostali možnosť vidieť veci v reálnom svetle so všetkými kladmi aj zápormi. Nech sú pravdivo pomenované príčiny a dôsledky s cieľom hľadať vyvážený kompromis.

Želám si, aby názor obyvateľov nebol neustále manipulovaný a živený propagandou iba v záujme privilegovaných jednotlivcov a skupín, spoliehajúc sa na to, že väčšina ľudí nemá čas a potrebu pozrieť sa pod povrch.

Záleží mi na tom, aby sme budovali Vajnory, na ktoré budeme právom hrdí a budú mať miesto aj podstatné detaily tvoriace jedinečnosť vytvorených hodnôt.

Prajem si aby, investície na ktoré sme si všetci požičali a musíme ich splácať, neboli prostriedkom manipulovania verejnej mienky, ale aby prispeli k maximálnemu úžitku a radosti všetkých obyvateľov našej mestskej časti.

Chcem dať obyvateľom možnosť podieľať sa na zásadných rozhodnutiach mestskej časti!

Presadzujem otvorenú komunikáciu s obyvateľmi, aj preto presadzujem opätovné zavedenie verejných stretnutí organizovaných mestskou časťou.

Iba s Vašou podporou je pozitívna zmena zaručená. 


Vyhlásenie:

Nie som inak ako spoločným programom viazaný na akúkoľvek skupinu ľudí!

Deklarujem maximálnu otvorenosť pre spoluprácu s aktívnymi ľuďmi vo Vajnoroch. Každý by mal dostať šancu prispieť k formovaniu charakteru našich Vajnor.

Na prvom mieste vždy budú záujmy občanov.Vytvorte si webové stránky zdarma!
www.ondruska.sk