ZMARILI REFERENDUM V ČASE VOLIEB - REFERENDUM BUDE CEZ ADVENT 8.12.2018

18.10.2018

Naši poslanci nevypočuli vôľu 1200 Vajnorákov a nevyhlásili referendum v deň konania komunálnych volieb, ale až 8.12. Alibistický sa pritom odvolávali na nič nehovoriace stanovisko úradníčky z Ministerstva vnútra. Otázka znie komu takéto rozhodnutie vyhovuje. Prospeje to len a len developerovi. Musíme sa zmobilizovať a aj napriek tomu, že to ľuďom neuľahčujú a prísť na REFERENDUM v maximálnom možnom počte. Aj na Vašom hlase visí budúcnosť Vajnor. My urobíme maximum aby referendum bolo úspešné. Aj keď to bude vďaka poslancom a starostovi oveľa ťažšie. 

Včera, 17.10.2018 sa vo Vajnoroch konalo mimoriadne miestne zastupiteľstvo vo veci vyhlásenia miestneho referenda Bratislava -Vajnory. Povinnosť vyhlásiť referendum vyplynula z požiadavky 20 % oprávnených voličov Vajnor, predloženej vo forme petície ešte 10. septembra 2018. Predložené budú 3 otázky týkajúce sa územného rozvoja Vajnor a riešenia dopravnej situácie. Prvá otázka sa týka zmeny územného plánu na starom letisku Vajnory, ku ktorej mestská časť dlhodobo vydávala súhlasné stanoviská. Druhá a tretia otázka týkajúca sa kontroverzného projektu supermarketu pri kruhovom objazde, ktorý má byť vybudovaný na úkor územnej rezervy pre vyriešenie dopravy na najhoršej križovatke v Bratislave.

Starosta Vajnor, Ing. Ján Mrva a 7 poslanci patriaci už 12 rokov do jeho koalície, pritom včera nevyhoveli požiadavke vyše 20 percent oprávnených voličov Vajnor, aby sa miestne referendum konalo v deň komunálnych volieb 10. 11. 2018. Namiesto toho zvolili za deň konania referenda posledný možný termín, a to 8. december 2018.

Po hlasovaní som uviedol: "Je to pľuvanec do tváre 1200 Vajnorákom, ktorí petíciu za referendum podpísali aj s odporúčaním termínu konania referenda v deň volieb. Spojiť konanie referenda s voľbami sme požadovali nie len z hľadiska účelného využitia vynaložených prostriedkov, ale aj ako ústretový krok smerom k občanom. Občania by tak mohli v jeden deň využiť aj ich právo zvoliť si zástupcov na ďalšie 4 roky, ako aj vyjadriť ich názor formou priamej demokracie v referende. Namiesto toho im vedenie Vajnor nevhodným termínom konania referenda ich participáciu na veciach verejných sťažuje. Vyhlásenie referenda počas adventu, keď už si občania užívajú pokoj sviatkov, je dôkazom, že zabezpečiť vysokú účasť na referende nie je v záujme ani Mrvu, ani jeho poslancov. "

Prebehla búrlivá rozprava.

Mrva a predseda stavebnej komisie Vlček, ktorých rozhodovacej činnosti sa referendové otázky priamo týkajú, ich súhlasnými stanoviskami ku kontroverzným požiadavkám developerov túto občiansku odozvu priamo vyvolali. Aj keď referendum ako také zastaviť nemôžu, nakoľko boli splnené všetky zákonné požiadavky na jeho vyhlásenie, zvolením termínu mimo komunálnych volieb dúfajú, že sa oslabí účasť. Ako výhovorku pritom použili fabulácie bez akéhokoľvek právneho základu, podľa ktorých by konanie referenda v deň komunálnych volieb mohlo ohroziť legitimitu volieb a predvolebnej kampane.

Mrva sa zachoval ako skutočný "demokrat". O mojom návrhu na konanie referenda v deň volieb nedal ani rokovať. Jeho súčinnosť a jemu spriaznených poslancov bola pritom nulová už počas prípravy referenda. Našu požiadavku o informovaní obyvateľov o zahájení príprav na referendum cez komunikačné kanály mestskej časti odbil ako "predvolebnú kampaň". Jeho prvotné reakcie na margo referenda boli tak isto dehonestujúce a je vidno, že priama demokracia ani Mrvovi, ani kandidátovi na starostu Vlčekovi, nevonia.

Napriek tomuto absolútne nevhodnému termínu zvolenému vedením Vajnor, referendum bude a je to dôležitý signál voči developerskej lobby. My urobíme všetko preto, aby sme intenzívnou osvetou a informačnou kampaňou zabezpečili maximálnu účasť občanov na referende. Spojenie referenda a komunálnych volieb by samozrejme prirodzene zaručilo vysokú účasť na referende, avšak práve tohto sa Mrva a kandidát na starostu z jeho koalície, Ing. Vlček, zľakli.

Hlasovanie o termíne konania referenda na deň 8.12.2018

ZA zmarenie termínu na voľby:
Vlček
Zeman
Molnárová
Grebeči
Demo
Pokrivčáková


PROTI zmareniu termínu na voľby:
Ondruška


ZDRŽAL SA:
Oťapka