Vlček otvorene KLAME zavádza a fabuluje

29.10.2018

V príspevku v skupine Vajnoráci Vlček otvorene KLAME zavádza a fabuluje. Dlhodobo sledujeme, že klamstvá fabulácie a demagógia je bežným nástrojom Mrvových ODCHOVANCOV!


https://www.facebook.com/groups/319153614867052/permalink/1889933857789012

P. Ondruška reagoval na jeden z klamlivých komentárov:

"Michal to nemôžeš myslieť Vážne. To fakt nevieš napísať jeden komentár bez klamstiev, fabulácií a zavádzania?"

Pre jednoduchosť reagujem v bodoch odpovedajúcich bodom v tvojom komentári (znenie Vlčekovho komentára viď. na konci článku, alebo na facebooku:

1. KLAMSTO! Ty dobre vieš, že hlasovania boli dve. V bode 2. kde som bol aj ja proti sa riešil ten sporný prenájom. Samozrejme to sme všetci zamietli. Ja som navrhol, aby to senior centrum MČ na pozemku Pastierne riešila vo svojej réžii, načo to dávať súkromníkovi... Nebudeme predsa dávať niekomu pozemok za 1 Euro za 30 rokov.... Preto v bode 15. rôzne 2.časť. (viď. video). Pani Vasská vyšla MČ v ústrety a odovzdala pripravený projekt na tanieri, s tým, že ak to má vyjsť nazmar  tak to radšej dá MČ. P. Vasská poznamenala, že sa cíti podvedená, lebo MČ jej odporučila, z dôvodu obmedzených kapacít pre prípravu projektu, aby projekt pripravila sama a uvažovala o ňom ako o PPP projekt (partnerstvo verejného a súkromného sektoru). Odporúčam sa na to opýtať p. Schwába ;)

Nebyť mojej pragmatickej diskusie a tlaku na kolegov, celý projekt sa neposunie ďalej v bode 15. Kde si sa aj s pánom Demom a Vajdom zdržal hlasovania, čiže si bol vlastne proti.
https://www.vajnory.sk/zastupitelstva/miestne-zastupitelstvo-21-juna-2018

presnejšie popsujem v inom článku:

https://ondruska.webnode.sk/l/nove-senior-centrum-s-dennym-stacionarom/

2. Ďakujem, že si nám potvrdil klamstvá vo Vajnorských novinkách. 12 rokov ste boli nečinní. Nebyť môjho tlaku, téma letisko sa ani neotvára a pekne v tichosti to prejde, tak ako ste to robili celých 12 rokov.

https://ondruska.webnode.sk/l/ako-sa-klame-a-zavadza-vo-vajnorskych-novinkach-s-cielom-ostat-pri-koryte/

https://www.facebook.com/vajnorak/videos/1763000560414005/

3. Nie je ti to trápne takto zavádzať?

Ďakujem za cenzúru predsedníčke redakčnej rady Soni Molnárovej, podpredsedovi Michalovi Vlčekovi a členom Martinovi Oťapkovi a Máriovi Schwábovi.

Takýto článok "Otvárali sme novú halu" sme poslali do novieniek. Autor Fekete Václav. Urobte si názor sami, ako nám scenzúrovali fotky. Pritom Mrvových a Vlčekových pochlebovačov a poslancov nájdete vo VN v hojnom počte!

https://ondruska.webnode.sk/l/otvarali-sme-novu-halu/

Prikladám Vajnorské novinky:

https://www.vajnory.sk/tlacoviny/vajnorske-novinky-c-9-102018

Pôvodný komentár VLČEK:

"Michal Vlček Dobrý večer Da NO odpoviem na otázky, ktoré smerujú na mňa. Pokúsim sa stručne, aj keď vyžadujú si asi obšírnejšiu odpoveď.
1. Podpora nového seniordomu je jednou z našich 5 priorít programu. Hlasovanie, kde som sa zdržal sa týkalo schválenia dlhodobého prenájmu pozemku mestskej časti (v hodnote cca 250 tis eur) do rúk súkromného subjektu, ktorý by seniordom prevádzkoval. Podklady sme dostali na poslednú chvílu, nebolo to rokované na komisiách a považoval som informácie, ktoré sme mali pre tak dôležité hlasovanie, ktorým je dlhodobý prenájom nehnuteľnosti Vajnor za absolútne nedostatočné. V súčasnosti projekt pokračuje, je nastavené že seniordom bude v správe mestskej časti. Považujem, že v danom čase som hlasoval správne a nevylučuje to v žiadnom ohľade zámer v našom volebnom programe. Ako píšete správne, viete si to overiť na videozázname.
2. Otázka letiska tu je 12 rokov, nevznikla ani dnes ani včera. Ako predseda stavebnej komisie Vám môžem povedať, že nie jeden developerský projekt klopal na dvere, ale komisia ako aj stavebný úrad mnohé z nich čo by nedržali charakter Vajnor správne pripomienkovali a odmietali. Koniec koncov stačí sa pozrieť ako Vajnory dnes vyzerajú a ako sú pre ľudí vyhľadávané. V tomto iste chceme pokračovať naďalej. Kolega poslanec Ondruška prišiel s návrhom spoločnej deklarácie a túto iniciatívnu sme ako poslanci iba privítali. Voči naformulovanej deklarácií som však mal vážne výhrady, mal som za to že je koncipovaná nesprávne, zmätočne a nekoncepčne a bola by skôr na škodu a spochybňovala by kompetetnosť ostatných poslancov. Pripravil som protinávrh, ktorý sme si odsúhlasili a výstupom bola nie deklarácia, ale už spomínaný otvorený list. Tiež je možné si overiť celú genézu na videozázname a nemám problém aj celú genézu vývoja listu aj pripomienkovania ukázať.
3. K samotnému obsahu Vajnorských noviniek, máme v nich reklamu A4 za ktorú som zaplatil 990 eur a platbu je možné nájsť aj na mojom transparentnom účte. K ostatným článkom je potrebné otázky smerovať na autorov, ja konkrétne som niektoré články tiež prvýkrát čítal až v tlačenej verzií doma. Napríklad článok ohľadom Starého letiska. Kde by som po prečítaní upresnil skutočnosť, že VZN o odmietnutí zmeny územného plánu v súčasnom stave som predkladal ako pozmeňovací návrh k návrhu kolegu Ondrušku, ktorý v pôvodnom znení bol podľa mňa zmätočný a opieral sa o zavádzajúce informácie. Pozmeňovací návrh bol schválený jednohlasne.Potvrdzujem Daniel, že sme sa stretli aj osobne, o veľa veciach sme spolu diskutovali a ubezpečujem Vás, že môj pohľad na veci sa nemení a v prípade ak dostanem dôveru a budem zvolený za starostu, budem sa za ne plne zasadzovať. Volebný program, ktorý sme vypracovali a vlastne je našou ponukou pre ľudí je ambiciózny, ale zároveň realistický a stojím si za ním. A hlavne podstatné, budem za neho po 4 rokoch v čase odpočtu výsledkov aj niesť zodpovednosť."

Na záver pripájam dôkaz o tom, že pán Ondruška predložil  VZN proti zmene ÚP na letisku. Bolo to v čase, kedy už bolo jasné, že bude referendum. Poslanci boli pod našim a občianskym tlakom "museli hlasovať"! Jediné čo Vlček obsahovo pozmenil v dôvodovej správe je, že nechal "otvorené zadné vrátka" developerovi, aby s ním po voľbách mohol podpísať memorandum o porozumení a znegovať tak všetky doterajšie kroky pre záchranu letiska!
https://drive.google.com/open?id=111Ig8wgUYEyTP-J7Y38bLJH0LIvIUUOO