Odpočet od r. 2014 z perspektívy Vajnorských noviniek

24.10.2018

Vážení Vajnoráci, ako poslanec MZ som nemal priestor a podporu všetkých mojich plánov a vízií. Napriek tomu som bol vždy za podporu dobrých vecí. Zasadil som sa za to, aby sa vám tu žilo lepšie. Množstvo mojich podnetov si bývalé majoritné vedenie MČ osvojilo a pretavilo do užitočného výsledku, ktorý teraz slúži aj Vám. Dnes už sa dá jednoznačne konštatovať, že táto moja činnosť ako poslanca v zastupiteľstve Vajnor mala priaznivý vplyv na rozvoj Vajnor.

Odpočet z perspektívy VN

Všetko o čo som sa zasadil, podporil alebo pomohol zorganizovať nájdete v priloženom dokumente.


Podarilo sa urobiť niekoľko zásadných zmien a ovplyvniť výsledky rozhodnutí zastupiteľstva. Moju prácu si môžete pozrieť prostredníctvom záznamov z MZ.

Zastupiteľstvá