LETISKO-Ako sa klame a zavádza vo Vajnorských Novinkách s cieľom ostať pri koryte?

27.05.2018

Mrva a Vlček sú tam 12 rokov. Z minulého vedenia Ondruška je jediný čo nekandidoval pod fotkou Jana Mrvu. Vlček je už 4 roky predseda stavebnej komisie a je tiež zodpovedný za súhlasné stanoviská v procese pripravovanej zmeny ÚP na letisku. Keby nebolo poslanca Ondrušku doteraz by bolo v celej veci ticho.

Nižšie uvedený link vyvracia tvrdenia o tom, že Vlček s Mrvom "redukujú a regulujú". Pravda je taká, že v roku 2009 MČ žiadala zmenu územného plánu (ZaD 02) na letisku a magistrát to zamietol. Ďalší pokus im vyšiel v roku 2011 kedy sa im to podarilo pretlačiť do ZaD 04. Takže jediný, kto sa to pokúsil regulovať je nepriamo magistrát.


https://ondruska.webnode.sk/l/a40-tisic-ludi-na-letisku-a-sprinclaku-skutocne-sa-to-planovalo/

Musíme reagovať na klamstvá a zavádzanie v predvolebnom čísle Vajnorských Noviniek.

K článku


Čo sa deje na Starom letisku - Vajnorské novinky č. 9 - 10/2018

1. Klamstvo!   

List inicioval poslanec Ondruška, keď vyzval poslancov o podpis deklarácie proti zmene ÚP, ktorú dva mesiace pripravoval. Vlček a niektorí jeho poslaneckí kolegovia nesúhlasili s celým textom, tak sme sa dohodli na "otvorenom liste", ktorý Vlček navrhol ako "slabší odvar deklarácie" a využil pri tom výraznú časť textových formulácií prvého návrhu deklarácie od p. Ondrušku.

podpísaný finálny list:

https://drive.google.com/open?id=1sGqCESvBmreXC6nUU_eaFmBV9SsItAij

prvý návrh deklarácie p. Ondrušku ktorú inicioval 17.1.2018, čo potvrdzujme mailová komunikácia s poslancami

https://drive.google.com/open?id=1PPfc7HBwitJhb0M1FMM7dfVAJqpYdTSV 


2. Toto je hrubé klamstvo


Mestská čas aj jej stavebný úrad sa v procese vyjadrovali celý čas súhlasne. V roku 2009 za Ftáčinika žiadala zmenu ÚP na letisku a na Šprinclovom majeri. Čo mesto zamietlo. Štúdia predpokladala v tej dobe na letisku 50 000 ľudí. Nie Mrva, ale mesto to zamietlo.

Toto sú podklady pre žiadosť o zmenu ÚP.

https://drive.google.com/open?id=12Zwcw9wVjxuYuMhMeLsJ-JIYKtNrRceD

Zmenu sa im podarilo pretlačiť až v ďalšej zmene územného plánu.

súhlasné stanovisko MČ, v procese environmentálneho posudzovania.
https://drive.google.com/open?id=1zguyEulHsXup4j3f0-zYFj8YCU-3mR_u

Súhlas Mrva ZaD 04

https://drive.google.com/open?id=1_Ha2NjyGiofv5odAdtfqK6YQRzC_60C3

Odpoveď primátora na list poslancov, ktorý dokazuje, že Mrva súhlasil.

https://drive.google.com/open?id=1B7cDoz07sG2-LcmGn7bp8ggv63mizLPf 


3. Klamstvo. Návrh uznesenia dal Ondruška, Vlček len pozmenil znenie dôvodovej správy v záujme dosiahnutia konsenzu.citujem p. Vlčeka na zastupiteľstve 20.septembra 2018 bod 12c

"Navrhujem zmeniť dôvodovú správu"
https://youtu.be/DIIZmvwignk?t=192


4. Zavádzanie

5. Bez práce petičného výboru a iniciatívny Ondrušku by sa veci pekne v tichosti schválili tak ako sa schvaľovali posledných 12 rokov. Minulé vedenie si uvedomilo, že téma letisko je pre nich politickou popravou. Preto si "vĺček" obliekol ovčie rúno a tvári sa ako zachraňuje letisko. Už im nestačí len mútiť vodu.... Musia dookola omieľať klamstvá spoliehajúc sa, že 100x opakovaná lož sa stane pravdou :/

Poslanci hlasovali tak preto, lebo sme vyvolali referendum, rozbehli celomestskú petíciu, niekoľko krát apelovali na komisii rozvoja, a opakovane poslancov vyzvali k zaujatiu jasného stanoviska. Mestským poslancom sme poskytli množstvo informácií v celej kauze, aby sa vedeli správne rozhodnúť.

Zmena ÚP na letisku je stále hrozbou. Záleží aký bude primátor a ako dopadnú voľby vo Vajnoroch!

Vytvorte si webové stránky zdarma!